PERSONVERNERKLÆRING FOR «ALIAZ COOPERATION» SIA

Nedenfor kan du lese mer om hvilke personopplysninger «Aliaz Cooperation» SIA samler inn når du handler på eller besøker dette nettstedet, hvordan og til hvilke formål disse opplysningene brukes, og hvilke rettigheter du har som kunde.

 1. BEHANDLINGSANSVARLIG
  1. Behandlingsansvarlig, slik det defineres i EUs personvernforordning (General Data Protection Regulation, heretter omtalt som «GDPR»), er: det latviske selskapet «Aliaz Cooperation» SIA, med registreringsnummer: 40103648335, adresse: Republikas laukums 3-123, Riga, LV-1010, Latvia (heretter omtalt som «Aliaz»).
 2. OPPLYSNINGER SOM SAMLES INN OG BEHANDLES
  1. For at vi skal kunne levere tjenestene våre til deg som kunde, trenger vi bestemte personopplysninger som vi enten får fra deg eller samler inn automatisk ved bestilling.
  2. Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger:
   1. For- og etternavn
   2. Adresseinformasjon (adresse, postnummer, poststed, land)
   3. IP-adresse
   4. E-postadresse
   5. Nettstedsdata (hvilken enhet og type nettleser som brukes, Geo-IP samt dato og klokkeslett for nettstedsbesøket og bestillingen)
 3. HVILKE FORMÅL OPPLYSNINGENE SAMLES INN FOR
  1. Vi behandler ovennevnte opplysninger for følgende formål:
   1. For- og etternavn samt post- og e-postadresse brukes for å fullføre bestillingen, levere produktet og sende deg en ordrebekreftelse på e-post.
   2. IP-adressen og nettstedsdataene brukes ikke bare for å identifisere svindelforsøk og mistenkelige bestillinger, men også for å utføre analyser som hjelper oss å tilby deg en bedre nettstedsopplevelse og smidig bestillingsprosess.
 4. JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
  1. Personopplysningene behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Det juridiske grunnlaget for databehandlingen er:
   1. Artikkel 6(1)(b) i GDPR – behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse
   2. Artikkel 6(1)(f) i GDPR – behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige. Berettigede interesser er særlig forebygging av svindel og generell risiko, samt analyser og undersøkelser i det øyemed å forbedre kundeopplevelsen og tjenestene som tilbys.
 5. DELING OG VIDEREFORMIDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
  1. Personopplysningene dine deles eller videreformidles kun i bestemte tilfeller og med/til tjenesteleverandører som behandler disse opplysningene på våre vegne under spesielle vilkår. Slike tjenesteleverandører er:
   1. Posttjenesten – vi oppgir de av personopplysningene som er nødvendige for at du skal få varene du har bestilt (for-/etternavn og adresse)
   2. Gjeldsinnkreving – hvis du ikke betaler det bestilte produktet iht. våre vilkår, forbeholder vi oss retten til å videreformidle personopplysningene dine (for-/etternavn, adresse og ev. e-postadresse) til gjeldsinnkrevingsselskapet Alektum Group AB.
 6. RETTIGHETER OG DATASUBJEKTER
  1. GDPR gir deg som kunde følgende rettigheter med hensyn til behandlingen av personopplysningene dine:
   1. Rett til innsyn (artikkel 15 i GDRP) – du har rett til å be om å få en kopi, kostnadsfritt, av hvilke opplysninger vi har lagret om deg og hvordan de behandles.
   2. Rett til korreksjon (artikkel 16 i GDPR) – du kan be om at eventuelle utdaterte eller uriktige opplysninger som er lagret om deg, korrigeres umiddelbart.
   3. Rett til sletting (artikkel 17 i GDPR) – du kan be om at de lagrede personopplysningene dine slettes hvis de ikke lenger er nødvendige for gjennomføringen av kontraktfestede forpliktelser. Vær oppmerksom på at vi har tillatelse til å beholde bestemte personopplysninger for å gjøre bruk av eller foresvare de juridiske rettighetene våre, forebygge svindel eller håndheve vilkårene våre..
   4. Rett til dataportabilitet (artikkel 20 i GDPR) – du kan be om at personopplysningene dine overføres til en annen behandlingsansvarlig.
   5. Rett til å fremsette klage til en lokal tilsynsmyndighet (artikkel 77 i GDPR).
 7. LAGRING OG BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER
  1. Vi lagrer kundenes personopplysninger så lenge som nødvendig for formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, det vil si for å innfri de kontraktfestede forpliktelsene våre, beskytte de berettigede interessene våre og forsvare oss mot juridiske krav.
  2. Datasikkerheten ivaretas gjennom egnede tekniske tiltak. Personopplysningene dine krypteres og lagres på beskyttede servere der det kun er autorisert personale som har tilgang til dem.
 8. KONTAKTINFORMASJON

Hvis du har spørsmål angående databeskyttelsen hos Aliaz, kan du ta kontakt på: [email protected]