Generelle forretningsbetingelser horsepowerplus.eu

Tillit er grunnlaget for ethvert godt partnerskap. Tilliten kommer av ærlighet og åpenhet. Derfor har vi sammenfattet alle viktige opplysninger og avtaler som gjelder ved bestillinger i vår nettbutikk for deg. Vennligst les nøye gjennom de generelle forretningsbetingelsene nedenfor.

§ 1 Tilbyder og gyldighetsområde

§ 2 Avtaleinngåelse

§ 3 Abonnementer, oppsigelse

§ 4 Priser, forsendelseskostnader

§ 5 Betaling, forfall, konsekvenser ved for sen betaling

§ 6 Avregning

Du kan kun avregne et motkrav så sant dette motkravet er ubestridt eller rettskraftig fastsatt.

§ 7 Levering, forbehold om eiendomsretten

§ 8 Retningslinjer for angrerett

Hvis du er forbruker i henhold til § 13 i den tyske sivillovboken har du angrerett i henhold til de følgende bestemmelsene. Du regnes som forbruker hvis kjøpet ikke hovedsakelig er ment for bruk i forbindelse med arbeid eller næringsvirksomhet.

Angrerett

Du har rett til å angre denne avtalen i opptil fjorten dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er på fjorten dager

For å gjøre bruk av angreretten, må du informere oss

Aliaz
Postfach 2719
36243 Niederaula
Germany
E-post: [email protected]

med en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt i posten, telefaks eller e-post) om ditt ønske om å angre denne avtalen. Du kan bruke det vedlagte angreskjemaet, men dette er ikke obligatorisk. For at angrefristen skal være overholdt rekker det at du sender oss meldingen om at du vil benytte deg av angreretten før angrefristen utløper.

Konsekvenser ved bruk av angrerett

Hvis du angrer denne avtalen skal vi betale tilbake alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader for valg av en annen leveringsmetode enn den gunstigste standardleveringen som vi tilbyr) så snart som mulig, og senest innen fjorten dager etter at vi har mottatt meddelelsen fra deg om at du angrer denne avtalen. For å gjennomføre denne tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som ble brukt i den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet uttrykkelig er avtalt. Det vil aldri bli pålagt noen gebyrer i forbindelse med denne tilbakebetalingen.

Du må så snart som mulig, og senest fjorten dager etter at du informerte oss om at du angrer kjøpet, sende eller overlevere varene til oss. Fristen er overholdt hvis du sender varene før fristen på fjorten dager er utløpt.

Du bærer de umiddelbare kostnadene for returen av varen.

Du må bare kompensere for et eventuelt verditap på varen hvis dette verditapet i en kontroll av varens beskaffenhet, egenskaper og virkemåte kan tilbakeføres til en unødvendig håndtering av varen fra din side.

Slutt på retningslinjer for angrerett

Angreskjemaet finner du som nedlasting til slutt i de generelle forretningsbetingelsene

§ 9 Transportskader

Hvis du mottar en vare med skader, ber vi deg om straks å reklamere hos fraktfirmaet og informere oss så raskt som mulig om skaden. Hvis du unnlater å reklamere med det samme og informere oss så raskt som mulig, påvirker dette likevel ikke garantirettighetene dine.

§ 10 Garanti

Garantikrav reguleres av forskriftene i § 433 i den tyske sivillovboken (BGB), med mindre annet er avtalt.

§ 11 Ansvar

§ 12 Annet

Hvis en eller flere av bestemmelsene i disse generelle forretningsbetingelsene skulle være eller bli gjort ugyldig, vil dette ikke berøre gyldigheten av de øvrige bestemmelsene i de generelle forretningsbetingelsene.

Skriv ut   Lagre som PDF Angreskjema Personvernerklæring